000

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców                                                                                                                                     Gryfino, dnia 28-04-2021
ul. Szczecińska 19-19A
74-100 Gryfino
tel.  91 416 21 01 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

ROZEZNANIE RYNKU

(dotyczy zabiegów rehabilitacyjnych)

Kod CPV: 85141000-9

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W związku z realizacją projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”, w ramach działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej , w imieniu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie (Zamawiający) zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usługi rehabilitacyjnej w ramach projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” w następujących zabiegach rehabilitacyjnych z uwzględnieniem miejscowości gdzie wykonywana jest usługa oraz specyfiki realizowanego projektu:


PEŁNY OPIS DOTYCZĄCY ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH 
W  PLIKACH DO POBRANIA  

 

 

PDF ico  ROZEZNANIE RYNKU - rehabilitacja I edycja, 7.1.pdf (272 KB)

DOC ico  ROZEZNANIE RYNKU - rehabilitacja I edycja, 7.1.docx (310 KB)

 

 

 

 

 

 

 

000

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców                                                                                                                                     Gryfino, dnia 27-04-2021
ul. Szczecińska 19-19A
74-100 Gryfino
tel.  91 416 21 01 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

ROZEZNANIE RYNKU

(dotyczy szkoleń)

Kod CPV: 80500000-9

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W związku z realizacją projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”, w ramach działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, w imieniu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców (Zamawiający) zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usług szkoleniowych w ramach projektu Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w następującym zakresie z uwzględnieniem specyfikacji realizowanego projektu:


PEŁNY OPIS DOTYCZĄCY SZKOLEŃ 
W  PLIKACH DO POBRANIA 

 

PDF ico  ROZEZNANIE RYNKU - szkolenie tester i tworzenie stron www 7.1.pdf (231 KB)

DOC ico  Załącznik nr 1 do rozeznania rynku - szkolenie tester i tworzenie stron www 7.1.docx (50KB)

 

 

 

 

 

 


 

000

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców                                                                                                                                     Gryfino, dnia 26-01-2021
ul. Szczecińska 19-19A
74-100 Gryfino
tel.  91 416 21 01 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

ROZEZNANIE RYNKU

(dotyczy doradztwa wizerunkowego)

Kod CPV: 98300000-6

      Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

            W związku z realizacją projektu „Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego”, w ramach działania RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, w imieniu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie (Zamawiający) zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usługi rehabilitacyjnej w ramach projektu „Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego” w następujących usługach doradztwa wizerunkowego z uwzględnieniem specyfiki realizowanego projektu:


PEŁNY OPIS ZAPYTANIA OFERTOWEGO W  PLIKACH DO POBRANIA 

DOC ico  ROZEZNANIE RYNKU - doradztwo wizerunkowe II edycja.docx

PDF ico  ROZEZNANIE RYNKU - doradztwo wizerunkowe II edycja.pdf

DOC ico  Załącznik nr 1 do rozeznania rynku - doradztwo wizerunkowe II edycja.docx

 

 


000
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców                                                                                                                                     Gryfino, dnia 26-01-2021
ul. Szczecińska 19-19A
74-100 Gryfino
tel.  91 416 21 01
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

ROZEZNANIE RYNKU

(dotyczy zabiegów rehabilitacyjnych)

Kod CPV: 85141000-9

      Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

            W związku z realizacją projektu „Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego”, w ramach działania RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, w imieniu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie (Zamawiający) zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usługi rehabilitacyjnej w ramach projektu „Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego” w następujących zabiegach rehabilitacyjnych z uwzględnieniem miejscowości gdzie wykonywana jest usługa oraz specyfiki realizowanego projektu:

PEŁNY OPIS ZAPYTANIA OFERTOWEGO W  PLIKACH DO POBRANIA 

DOC ico  ROZEZNANIE RYNKU - rehabilitacja II edycja.docx

PDF ico  ROZEZNANIE RYNKU - rehabilitacja II edycja.pdf

DOC ico  Załącznik nr 1 do rozeznania rynku - rehabilitacja II edycja.docx

 

 


000
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców                                                                                                                                     Gryfino, dnia 26-01-2021
ul. Szczecińska 19-19A
74-100 Gryfino
tel.  91 416 21 01
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

ROZEZNANIE RYNKU

(dotyczy szkoleń)

Kod CPV: 80500000-9

      Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

            W związku z realizacją projektu Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego, w ramach działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w imieniu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców (Zamawiający) zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usług szkoleniowych w ramach projektu Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego w następującym zakresie z uwzględnieniem specyfikacji realizowanego projektu:


PEŁNY OPIS ZAPYTANIA OFERTOWEGO W  PLIKACH DO POBRANIA

DOC ico  ROZEZNANIE RYNKU - szkolenia II edycja.docx

PDF ico  ROZEZNANIE RYNKU - szkolenia II edycja.pdf

DOC ico  Załącznik nr 1 do rozeznania rynku - szkolenia II edycja.docx