REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

"Wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie

działalności informacyjnej i doradczej dla mieszkańców Gminy Gryfino”

zadanie publiczne finansowane przez Gminę Gryfino w okresie  od 03 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca  2023r. 

Udzielanie BEZPŁATNYCH informacji w zakresie:

- administracyjno – prawne aspekty zakładania i  prowadzenia działalności gospodarczej w tym: dokumentacja rejestrowa, obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe, kontrola firm, zatrudnianie pracowników

- finansowanie działalności gospodarczej w różnych fazach jej rozwoju(  pożyczki, fundusze unijne)

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

 REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO "Wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz prowadzenie punktu informacyjnego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "POMERANUS"

 

 zadanie publiczne nr WDG/01/2022 finansowane przez Gminę Gryfino w okresie od 25 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022r. 

 

1)Udzielanie BEZPŁATNYCH informacji w zakresie:

-   administracyjno – prawne aspekty zakładania i  prowadzenia działalności gospodarczej w tym: dokumentacja rejestrowa, obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe, kontrola firm, zatrudnianie pracowników

 - finansowanie działalności gospodarczej w różnych fazach jej rozwoju(  pożyczki, fundusze unijne)

-  promocja przedsiębiorców działających na terenie gminy Gryfino w tym udział w targach i wystawach

-zmian w ustawodawstwie polskim

- kojarzenie partnerów

- udzielanie informacji o targach i wystawach

- udzielanie informacji o szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości

 Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00