WYNAGRODZENIA UCZNIÓW MŁODOCIANYCH :

 

Wynagrodzenia uczniów młodocianych za miesiąc:   czerwiec, lipiec, sierpień 2022

Rok nauki

Wynagrodzenie brutto

Ubezpieczenie emerytalne 9,76%

Ubezpieczenie rentowe 1,5%

Ubezpieczenie chorobowe 2,45%

Razem ubezpieczenie społeczne

Do wypłaty

Ubezpieczenie wypadkowe 1,67%

I rok

311,76

30,43

4,68

7,64

42,75

269,01

5,21

II rok

374,11

36,51

5,61

9,17

51,29

322,82

6,25

III rok

436,47

42,60

6,55

10,69

59,84

376,63

7,29

Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto : ubezpieczenie emerytalne - 9,76%, ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min. 1,67%  lub stawka ustalona dla danego zakładu  Dodatkowo opłaca Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,10%.

Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

 

 

Składki ZUS w 2022r. dla nowych przedsiębiorców

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą - obowiązujące w okresie od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności)

            

Emerytalne

19,52%

Rentowe

8%

Chorobowe

(dobrowolne)

2,45%

Wypadkowe

1,67%

Fundusz

Pracy

2,45%

Podstawa wymiaru składek preferencyjnych

903,00

Preferencyjna składka ZUS za miesiąc styczeń-grudzień 2022

176,26

72,24

22,12

15,08

0,0

Łącznie preferencyjne składki ZUS za miesiąc styczeń –grudzień 2022

 Razem składki ZUS (z chorobowym)

287,70

Razem składki ZUS (bez chorobowego)

263,58

 

 

 

Składki ZUS w 2022r. dla przedsiębiorców tzw. duży ZUS

Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2022

               

Emerytalne

19,52%

Rentowe

8%

Chorobowe

(dobrowolne)

2,45%

Wypadkowe

1,67%

Fundusz Pracy

2,45%

Podstawa wymiaru składek(I-XII '2022)

3 553,20

Składka ZUS za miesiąc

Styczeń-grudzień 2022

693,58

284,26

87,05

98,90

87,05

Łącznie składki ZUS za miesiąc

Styczeń-grudzień 2022

Razem składki ZUS (z chorobowym)

1 250,84

Razem składki ZUS (bez chorobowego)

1 163,79

 

 

Składka zdrowotna

 

Od 2022 roku składka zdrowotna będzie obliczana indywidualnie i uzależniona jest od formy opodatkowania.

Terminy rozliczania i opłacania składek

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

  • do 20. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie, osoby fizyczne opłacające składkę za siebie oraz pracowników