Organy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie

 ZARZĄD  CECHU

Krzysztof Motyka - Starszy Cechu

Tadeusz Mockało - Podstarszy Cechu

Michał Kozakiewicz - Podstarszy Cechu

Robert Jarosławski - Skarbnik Zarządu

Joanna Pisarczyk-Tamborowska - Sekretarz Zarządu

Grzegorz Siwek - Członek Zarządu

Łukasz Żelech - Członek Zarządu

 

 

 KOMISJA  REWIZYJNA

Wioletta Gruber - Przewodniczący

Małgorzata Flajszerowicz- Członek

Hieronim Kubiak - Członek

 

 

 SĄD  CECHOWY

Wiesław Kostka - Przewodniczący

Stanisław Pietracha - Członek

Grzegorz Staruk - Członek