Organy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie

 ZARZĄD  CECHU

Krzysztof Motyka - Starszy Cechu

Tadeusz Mockało - Podstarszy Cechu

Mariola Trawińska - Sekretarz

Monika Olechnowska - Skarbnik

Joanna Pisarczyk-Tamborowska - Członek Zarządu

Robert Jarosławski - Członek Zarządu

 

 

 KOMISJA  REWIZYJNA

Wioletta Gruber - Przewodniczący

Małgorzata Flajszerowicz- Członek

Łukasz Żelech - Członek

 

 

 SĄD  CECHOWY

Kazimierz Płonka - Przewodniczący

Grzegorz Staruk - Członek