000

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców                                                                                                                                     Gryfino, dnia 11-06-2021
ul. Szczecińska 19-19A
74-100 Gryfino
tel.  91 416 21 01 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

ROZEZNANIE RYNKU

(dotyczy szkoleń - zielarstwo)

Kod CPV: 80500000-9

        

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

            W związku z realizacją projektu Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego, w ramach działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w imieniu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców (Zamawiający) zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usług szkoleniowych w ramach projektu Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego w następującym zakresie z uwzględnieniem specyfikacji realizowanego projektu:

 

 


 

000

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców                                                                                                                                     Gryfino, dnia 11-06-2021
ul. Szczecińska 19-19A
74-100 Gryfino
tel.  91 416 21 01 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

ROZEZNANIE RYNKU

(dotyczy szkoleń - zielarstwo)

Kod CPV: 80500000-9

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

            W związku z realizacją projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”, w ramach działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, w imieniu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców (Zamawiający) zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usług szkoleniowych w ramach projektu Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w następującym zakresie z uwzględnieniem specyfikacji realizowanego projektu:

 

 


 

Rusza rekrutacja do 2 edycji projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”

Od 11 maja do 2 czerwca b.r. osoby niepełnosprawne mogą składać formularze rekrutacyjne do drugiej i ostatniej edycji bezpłatnego projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych”.  W ramach projektu uczestnicy skorzystają z pomocy psychologa lub coacha, rehabilitacji zawodowej, pomocy prawnej, dietetyka, szkolenia i stażu zawodowego, jak również otrzymają wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia w formie usług pośrednika i trenera pracy oraz warsztatów aktywizacji zawodowej. Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie:

http://www.gos-polska.pl/projekty/251-program-aktywizacji-spoleczno-zawodowej-osob-niepelnosprawnych-2021 

Kandydaci do projektu muszą mieć ukończone 18 lat, zamieszkiwać województwo zachodniopomorskie oraz posiadać status osoby niepełnosprawnej potwierdzony stosownym dokumentem. Do 2 edycji projektu przyjętych zostanie 36 uczestników.

DO AKTUALIZACJI NA STR.WWW – W CZĘŚCI REKRUTACJA:

II edycja: 11.05.2021-14.06.2021 (dokumenty rekrutacyjne można składać od 11 maja godz. 9.00 do 2 czerwca, godz. 15.00)