plakat zapraszający na bezpłatne szkolenie podniesienia kompetencji cyfrowej

 ZAPROSZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA


PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWEYCH
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie realizuje na zlecenie Gminy Gryfino zadanie pn. "Organizacja szkoleń z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Gryfino" realizowanego w ramach projektu

pn: "Podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców" wielkopolskiego i zachodniopomorskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020".