WYNAGRODZENIA UCZNIÓW MŁODOCIANYCH :

Wynagrodzenia uczniów młodocianych za miesiąc:   grudzień 2020 ,styczeń, luty  2021

Rok naukiWynagrodzenie bruttoUbezpieczenie emerytalne 9,76%Ubezpieczenie rentowe 1,5%Ubezpieczenie chorobowe 2,45%Razem ubezpieczenie społeczneDo wypłatyUbezpieczenie wypadkowe 1,67%

I rok

258,45

25,22

3,88

6,33

35,43

223,02

4,32

II rok

310,14

30,27

4,65

7,60

42,52

267,62

5,18

III rok

361,83

35,31

5,43

8,86

49,60

312,23

6,04

Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto : ubezpieczenie emerytalne - 9,76%, ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min. 1,67%  lub stawka ustalona dla danego zakładu  Dodatkowo opłaca Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,10%.

Nie opłaca składki na FP (chyba, że uczeń otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat).

SKŁADKI ZUS JEŚLI NIE KORZYSTAMY ZE ZNIŻEK OD MIESIĄCA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2020

Składki ZUS

Ubezpieczenie emerytalne 9,52%Ubezpieczenie rentowe 8%Ubezpieczenie chorobowe2,45%Ubezpieczenie wypadkowe 1,67%Razem ubezpieczenie społeczneskładka zdrowotna 9%Fundusz Pracy 2.45%Razem składki
615,93

252,43

77,31

52,70

998,37

381,81

77,31

1457,49

3 155,40 zł- podstawa naliczania składek społecznych i FP za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i za osoby z nimi współpracujące w roku 2019

4 242,38 zł- podstawa naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i za osoby z nimi współpracujące w roku 2020

PRZEZ PIERWSZE 6 MIESIĘCY DZIAŁALNOŚCI MOŻLIWOŚC OPŁACANIA WYŁĄCZNIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ W  WYSOKOŚCI 381,81 zł.

PREFERENCYJNE SKŁADKI ZUS PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY 

Styczeń-Grudzień 2021 r.

Ubezpieczenie emerytalne 19,52%Ubezpieczenie rentowe 8%Ubezpieczenie chorobowe 2,45%Ubezpieczenie wypadkowe 1,67%Razem ubezpieczenie społeczneskładka zdrowotna 9%Fundusz Pracy 2.45%Razem składki

163,97

67,20

20,58

14,03

265,78

381,81

0,00

647,59


 

840 zł- podstawa naliczaniaskładek społecznych i FP  w roku 2021

4.242,38 zł- podstawa naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotneza osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i za osoby z nimi współpracujące w roku 2021

       

Przypominamy, że w 2021 r. możemy odliczyć 7,75 % podstawy składki zdrowotnej od  należnego podatku. 

Wyliczenie: 4 242,38zł x 7,75 % = 328,78zł

Terminy rozliczania i opłacania składek

    Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:
    • do 5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
    • do 10. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
    • do 15. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy.