Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 30.03.2018.pdf

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny 30.03.2018.doc

Załącznik nr 2  Karta oceny formularza rekrutacyjnego 30.03.2018.doc

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie 30.03.2018.doc

           POBIERZ                                                       POBIERZ                                                                 POBIERZ                                                                       POBIERZ