Zarząd Cechu

Krzysztof Motyka - Starszy Cechu

Tadeusz Mockało - Podstarszy Cechu

Jacek Ziemski - Podstarszy Cechu

Mariola Trawińska - Sekretarz

Monika Olechnowska - Skarbnik

Joanna Pisarczyk- Tamborowska- Członek Zarządu

Robert Jarosławski - członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna

Wioletta Gruber - Przewodniczący

Małgorzata Flajszerowicz- Członek

Łukasz Żelech - Członek

 

 

Sąd Cechowy

Kazimierz Płonka - Przewodniczący

Lucjan Kuziemko - Członek